Logi sisse | Registreeru     EST | ENG

Partnerite muljed Eksperimenta! triennaalist

Dunya Aydos (Türgi). Kestvad jäljed. Foto: Alver Linnamägi

Oleme kokku kogunud partnerite esimesed muljed ja tähelepanekud Eksperimenta! 2014 triennaalist. Loe ja lisa ka enda tähelepanekud kommentaaride väljale!


Soomes on laste ja noorte kunstikoolide õpetajad pidanud kaasaegse kunsti kontseptsiooni raames töötamist miskipärast vaevanõudvaks. Seetõttu valmistas Eksperimenta! 2014 mulle tõelise üllatuse teostes kasutatud töövõtete, teemade ja meetodite mitmekesisusega. Esimene sõna, mis kogu näitust iseloomustades pähe turgatab, on tõepoolest “kaasaegne”. Mul tekkis tunne, et väljaspool Soomet tehakse mõningaid asju hoopis teisiti, märksa kaasaegsemal viisil. Ma tundsin sõna otseses mõttes, et nad (noored kunstnikud) mõtlevad väljaspool tavapäraseid raame. E! näitusel üleval olnud tööd teevad meile selgeks, et kaasaegses kunstis puuduvad igasugused reeglid, võimalused on piiramatud. Aega ei raisata selle näitamisele, kuidas kaasaegne kunst välja näeb, pigem näidatakse meile seda, kuidas näeb välja maailm, milles me elame.

Õpetajana püüan protsesside tagant otsida meetodeid ning kunstnikuna inspireerivad mind noorte kunstnike leitud viisid selle maailma tundmaõppimiseks, uurimiseks ja näitamiseks sellisena, nagu see on – olgu siis tegu südamelöökide ja luulega või veerevate värviliste kuulide poolt pinnale jäetud joontega.

Antti Hämäläinen

Kunstnik ja õpetaja, AIMO visuaalkunsti kool


Eksperimenta! kutsub üles suhtlema

Eksperimenta! näitus ei too välja mitte üksnes meie euroopaliku kultuuri tugevaid külgi, vaid käsitleb ka üleilmseid probleeme. See annab noortele inimestele tõeliselt hääle ja tõstatab mitmeid olulisi küsimusi, kasutades ühise keelena kaasaegset kunsti. Paljud nendest teostest küsivad, kuidas teadus saab maailma muuta ja kas kõik neist muutustest on meie jaoks positiivsed. Näitus hõlmab endas ohtralt tõsist mõttetööd käsikäes rõõmu ja huumoriga.

Saksa ekspositsioon on visuaalselt jõuline ja puudutab tähtsaid teemasid, nagu looduslikud tingimused, ümberlõikamine kui kultuuritraditsioon, identiteet ehk mida me üksteise välimusest välja loeme ja veel mitmed teised. Üks parimaid töid on intiimne pilt teadvustamatust. Magavat ja unenägusid nägevat inimest kujutatakse selles leidlikus kunstiteoses tundlikul moel. See Anouk-Aimeé Andersi loodud väike installatsioon on omamoodi padjaraamat, mis sisaldab unenägude maailmast pärinevaid lugusid. Saksa ekspositsioon – nagu ka näiteks Läti ja Sloveenia oma – teeb publikule ülesandeks kunstiteos ellu viia. Publik kutsutakse aktiveerimise ja interaktsiooni kaudu üles suhtlusele – vähemasti omaenda mõtetega. See kogemus võib valmistada piinlikkust, kuid on ühtlasi naljakas. Noorte kunstnike ideed on nupukad ja nende visuaalsed tõlgendused värsked!

Mervi Suomalainen, Soome


Teine E! tervikuna on oluline noorte autorite valitud teemade emotsionaalse ja isikliku palge tõttu. Vabadus, tõsine teemavalik, selge sõnum ja visuaalselt põnev vorm on need tunnused, millega võib iseloomustada näituse parimaid töid.

Leidub terve hulk tugevaid kunstiteoseid, mille puhul selge sõnum on leitav mitmel tasandil, aidates vaatajal teosega suhestuda – Türgi, Eesti ja Kanada autorite filmid, Saksa, Sloveenia ja Eesti autorite loodud üksikud skulpturaalsed taiesed ja installatsioonid.

Samal ajal õhutavad ja ärgitavad E! interaktiivsed teosed vaatajaid teemasse põhjalikumalt süvenema ja sellega kaasa minema (Vene, Sloveenia, Kanada, Eesti ekspositsioonides leiduvad teosed).

Soome keskkonnaalane kunstiprojekt kujutab endast olulist teost ja head näidet selle kohta, kuidas kaasata kaasaegse kunsti tegevustesse suur hulk õpilasi ja õpetajaid erinevatest kunstikoolidest.

Teosed, milles on kasutataud teaduspõhiseid meetodeid, aitavad aru saada kunsti enda nagu ka kunstihariduse vahendite avardamise piiramatutest võimalustest (sipelgate uurimine, emotsionaalsed reaktsioonid luule lugemisele, inimkäitumine jne.).

Ilze Kupca, Läti ekspositsiooni kuraator


Eksperimenta! 2014

Eksperimenta! 2014 näitusel oli tõeliselt põnev osaleda! Nagu esimeselgi korral, oli mul võimalus pärast riiklike ekspositsioonide ülespanekut kohtuda õpilaste ja kuraatoritega, rääkida nendega kunstist ning arutada erinevaid lähenemisi ürituse teemale, “Kunst ja teadus”. Pärast meie installatsiooni kokkupanekut oli mul võimalik aidata sloveenlastel nende oma lõpule viia. Sai tehtud hulk rasket tööd. Minu jaoks oli see kõik otsekui unenägu: see, et saime veeta viis päeva keskaegses hoones ja seal oma projekte näidata. Oli tore näha niipalju kontseptuaalseid projekte (mõned neist sügavalt filosoofilise taustaga) 14. sajandist pärinevas kirikus. Ka eksperimentaalmuusika etteaste oli selsamal põhjusel võrratu. Ühtlasi oli tegemist oivalise keskkonnaga inimestega tutvumiseks ja vanade sõpradega kohtumiseks. Ma olin üksi, minu õpilased ei saanud reisikulude tõttu kaasa tulla (reis oli tõeliselt kulukas!), seega liitusin Portugali delegatsiooniga, kelle seltsis tunnen end alati nagu kodus, ning ülimalt hoolivad Saksa õpilased ja kuraator “lapsendasid” mu.

Kui peaksin valima ühe ekspositsiooni, mida esile tõsta, siis peaksin ütlema, et sloveenlaste oma avaldas mulle suurt muljet. See ei tulnud minu jaoks üllatusena, kuna teadsin juba esimese Eksperimenta! põhjal, kui tõsist tööd Nina Ostan oma õpilastega teeb. Tallinnast on mul vaid head mälestused ja selles linnas veedetud viis päeva möödusid justkui unenäos. Võimalus kohtuda kõigi nende huvitunud ja huvitavate inimestega, tundes rõõmu kunstist ja selle mõjujõust käsikäes haridusega, oli mulle kui õpetajale, kunstnikule ja inimesele kahtlemata ääretult oluline.

Estêvão da Fontoura Haeser, Brasiilia ekspositsiooni kuraator


Eksperimenta! 2014 – tunne oli niisama hea kui kolm aastat tagasi: muljetavaldavalt mitmekesised lähenemisviisid ja teemad, suur hulk väga huvitavaid ja mõjuvaid teoseid.

Üldiselt tundub mulle, et sel korral leidus rohkem kaasaegseid teoseid ja vähem skemaatilisi kooli kunstiõpetuse ülesandeid/töid kui esimese Eksperimenta! aegu kolm aastat tagasi.

Tänavuse Eksperimenta! teema – kunst ja teadus – on väga konkreetne ning seetõttu ei ole just paljud tööd sellele kuigi kitsalt lähenenud.

Mulle avaldasid muljet Läti valik ja teosed, mis käsitlevad kunsti ja teaduse vahekorda mõjuvalt ja põhjalikult, olles ühtlasi visuaalselt nauditavad. Saksa tööd – mis on põnevad, loomingulised ja võrdlemisi kontseptuaalsed – on mõistagi rafineeritumad, kuivõrd Saksa õpilased on teistest paari aasta jagu vanemad.

Portugali märkmikud on justkui väikesed kunstnike märkmeraamatud täis tähelepanekuid ja mõtisklusi looduse kohta; tegemist on huvitava lähenemisega, mis on tagasi viidav Leonardo endani!

Mulle meeldisid ka mitmed teised esitletud taiesed, nagu näiteks kaks suurepärast Eesti videoteost, Vene installatsioon semiootika teemadel ja soomlaste arvutiga loodud kujutised.

Kokkuvõttes sain siit palju positiivseid muljeid ja inspireerivaid mälestusi – nii nagu eelmiselgi korral!

Nina Ostan, Sloveenia ekspositsiooni kuraator


Eksperimenta! 2014 on hea näide projektist, mis on kunsti ühendanud hariduse ja kultuuriinstitutsioonidega. Selle rahvusvahelise näituse interdistsiplinaarne teema ja keskendumine kaasaegse kunsti praktikatele andsid tulemuseks hulga fantastilisi kuraatoriprojekte, mis hõlmasid 14–19-aastaste õpilaste töid. Lähenemisviiside ja teemade mitmekülgsus eri riikide puhul annab tunnistust õpilaste väga mitmekesistest narratiivsetest diskursustest, mis on saanud inspiratsiooni kaasaegsetelt kunstnikelt. Noored kunstnikud kasutasid mitmeid erinevaid meediume ja vahendeid, nagu installatsioonid, performance’id, joonistused, maalid, video- ja digitaalne kunst. Kuraatoriprojektid, mille autoriteks olid enamasti õpetajad ja kunstnikud, aitasid õpilastel käsitleda nende jaoks huvipakkuvaid küsimusi seoses identiteedi, mitmekesisuse, ökoloogia ja teaduslike kontseptsioonidega, kasutades keelt ja töövahendeid professionaalsel tasemel. Eesti noored kunstnikud tõstatasid oma teostes ühiskonna ökoloogia temaatika, ilmutades seejuures arenenud reflektsioonivõimet. Läti valis enda teemaks “Piirid ja piirsituatsioonid” ning pani õpilased arutlema teemadel, mis teismelistele maailma juures huvi pakuvad. Noored soome kunstnikud teemaga “Kunstinavigaator 2″ näitasid selgelt, kuidas visuaalne kunst annab linnakunsti strateegiate kaudu õpilastele võimaluse suhelda oma sotsiaalse keskkonnaga. Venelaste semiootiline rõhuasetus oli äärmiselt põnev, tehes õpilaste diskursuste puhul võimalikuks hulga paeluvaid loomingulisi lahendusi. Saksa kuraatorid ja lektorid Müncheni rahvusvahelisest kunstilaborist aitasid õpilastel töötada välja projekte teema “Hoovused” raames, mis jättis kunstnikele piisavalt mänguruumi, väljendamaks oma isiklikku lugu eri vahendite kaudu. Noored sloveenia kunstnikud, kes tegid koostööd kunstnike ja teadlastega, tulid rahvusvahelistest ja sloveenia kaasaegsetest kunstnikest inpireerituna välja vaimustava reflektsiooniga argielu kogemustest. Noored portugali kunstnikud töötasid koos reaalaine- ja kunstiõpetajatega, kasutades protsessi käigus ja lõpptulemustena visandiplokke. Türgi ekspositsioon sisaldas üllatavaid teoseid, mis andsid teadusega seotud metafooride kasutamise kaudu märku sügavast mõttetööst. Brasiilia kuraator koos oma õpilastega tegi sümboolse kummarduse Eukleidesele ja Einsteinile noortekultuuri vaatevinklist. Ja lõpetuseks, Kanada kuraatorid panid õpilased katsetama tehnoloogiliste võimalustega, et väljendada isiklikke tundeid ja mõtteid meie ühiskonna ning planeedi kohta.

Teresa Torres Eca, InSEA president


Eksperimenta! 2014 – isiklikud muljed Saksamaa ekspositsioonist

Saksa ekspositsioon, mis hõlmas väga mitmekesistes meediumites loodud töid, oli äärmiselt mõjuv ja käsitles konkreetsetele kunstnikele iseomaseid teemasid. Mällu sööbinud teosteks on Julius Ertelti võrratud portreefotod, mis haarasid publikut vahetu visuaalse reaktsiooniga, mis põhines vaataja isiklikel arvamustel ja muljetel fotodel kujutatud isikutest, samuti Marlene Mertensi intrigeeriv video “Kehahoolduse teadus” ning Leonie Brehorsti imeilusad üksikasjalikud tušijoonistused, mis vaatlevad inimestevahelisi suhteid ja elu sotsiaalset aspekti laiemalt. Need kolm taiest kujutavad endast vaid mõnd üksikut näidet sellest ülimalt kõrgest tasemest, mida ilmutasid Müncheni rahvusvahelise kunstilabori (IMAL) noored kunstnikud oma Eksperimenta! 2014 jaoks loodud töödes. Õnnitlen kuraatoreid Matias Beckerit ja Steffen Haasi Saksamaa noorte talentide väga tugeva esinemise puhul!

Peter Vietgen, Kanada ekspositsiooni kaaskuraator

See postitus kuulub rubriiki 2014 6 November, Päevakajaline uudis. Salvesta lemmikutesse püsiviide. Trackback-viited on suletud, aga Sa võid postitada kommentaari.