Logi sisse | Registreeru     EST | ENG

Läti ekspositsioon

Läti ekspositsioon. Foto: Alver Linnamägi

Läti osales Eksperimental! teist korda. Seekordsele näitusele eelnes põhjalik ettevalmistusperiood, et aidata noortel leida häid ideid kunsti ja teaduse lõimimisel. Läti noored kunstnikud said põneva sissevaate füüsikaeksperimentidesse, mida ka oma töödes kasutada ja edasi arendada.

2014.a. alguses viidi Läti eri paikades läbi neli loovat töötuba noortele, et neid ideekonkursiks ette valmistada. Töötubade käigus viidi läbi huvitavaid füüsikaeksperimente, et saada inspiratsiooni, kuidas kasutada füüsikat loovate ideede allikana. Noori julgustati lõimima kunsti ja füüsikat ning end ebatraditsiooniliselt väljendama.

Füüsikaeksperimendid toimusid koostöös füüsikaportaaliga www.fizmix.lv, mis ühendab noori füüsikuid. FIZMIXi peamine soov on tekitada ja hoida inimeste huvi füüsika vastu. Lisaks online tööle külastab FIZMIX ka koole, kus nad korraldavad inspireerivaid töötubasid nii õpetajatele kui õpilastele.

Läti kohaliku E! konkursi ja Eksperimenta! näituse teema oli „Piirid ja piirisituatsioonid”. See teema intrigeeris 14-19-aastaseid noori, kes on sunnitud igapäevases elus palju piire järgima või siis julgelt ületama. Ühest küljest on see väga lai teema, mis motiveerib rääkima universaalsetest asjadest, teisalt inspireerib käsitlema isiklikke aspekte.

FIZMIX kohandas on töötuba vastavalt Läti Eksperimenta! teemale, kutsudes noori nautima eksperimente põleva vahu, helilainete, koorest või tegemisega ja muuga. Nad tutvustasid füüsikat kui loovat ala, mille abil saab soovija uurida ja tõlgendada ümbritsevat maailma.

Konkurss Eksperimental! osalemiseks peeti kahes voorus, mille vahel toimusid konsultatsioonid, mis aitasid noortel keskenduda loovatele ideedele ja arendada tehnilisi lahendusi.

Eksperimenta! Läti näitust korraldas Läti riiklik kultuurikeskus.

Läti näituse kuraator Ilze Kupca.