Logi sisse | Registreeru     EST | ENG

Sloveenia ekspositsioon

View of the Slovenian E! exhibition in Ljubljana

Eksperimenta! näituseteema on “Ruum”. Sloveenia ekspositsiooni teemaks on “Ruum, milles me elame”. Keskendusime praegusele ajale ja kaasaja ühiskondlikele teemadele. Kuidas neid kriitiliselt ja õpilastele omasel moel tõlgendada? Juhtivaks põhimõtteks oli “Olla absoluutselt olevikus!”, peegeldada globaalse maailma läbipõimitust, ühendades kohaliku ja globaalse perspektiivi. Kaasaegne kunst on tänase päeva kunst ja see on meie peamine tõlgendus kaasaegsest kunstist. Kontseptsioonid võivad olla traditsioonilised, kasutada traditsioonilisi vahendeid ja traditsioonilisi meediumeid, või kaasaegsemaid nagu näiteks installatsioonid ja performance’id. Lisaks võib olla ka uuele meediale ja kaasaja tehnoloogiale tuginevaid kontseptsioone (audio, video, infotehnoloogia, internet, virtuaalne reaalsus…).

Selliseid keskkoole, mis õpetavad, praktiseerivad ja mõistavad kaasaegset kunsti, ei ole Sloveenias palju. Nende hulgast valisin ma välja koolid, kus on olnud väga huvitav ja viljakas lähenemine kaasaegsele kunstile viimase paari aasta jooksul.

Various authors. Dedicated to MA. Photo: Natasha Ilec

Olen veendunud, et kaasaegset kunsti tuleb siduda väga laial tegevusskaalal, ainult nii jõuame selliste õpilastöödeni, milles peegelduvad erinevad kaasaegse kunsti lähenemised. Lõpuks otsustasin ainult ühe kooli kasuks, Poljane Gümnaasium Ljubljanas, kus on kõige mitmekülgsem lähenemine kaasaegsele kunstile. Nad edendavad seda mitmel viisil: loengutest kuni kaasaegse kunsti näituste külastamiseni ja nähtu üle arutlemiseni, videotööde ja performance’ite tegemisest kuni kontseptuaalsete kunstitööde loomiseni.

Loomulikult tutvustatakse õpilastele ka traditsioonilist maali ja skulptuuri.

Valitud koolis kutsuti kõiki õpilasi üles Eksperimenta! projektis osalema. Esialgu registreerus 50 õpilast, kellele esitleti projekti sisu ja konteksti. Me proovisime kaasata õpilasi tänapäeva ühiskondlikel teemadel kaasa rääkima. Enne järgmist kohtumist paluti õpilastel teha ajurünnak ja pakkuda välja oma ideed. Seejärel toimus selektsioon ja ideede täpsustamine. Mõned õpilased langesid välja, kuid need, kes jäid, olid innukad oma probleeminägemusi esitama. Lõplike näitusetööde välja valimiseks kulus meil ühtekokku mitu kuud.

Izidor Ostan Ozbolt. Play

Noorte kunst on spetsiifiline, kuna see peegeldab üha uuesti ja uuesti suhtumisi teemadesse, mis näivad igavikulised ja tüüpilised igale kasvavale põlvkonnale. On fakt, et iga põlvkond noori seisab vastamisi põhiliste eksistentsiaalsete probleemidega (kes ma olen? kelleks ma tahan saada? millises ühiskonnas ma elan? kus on minu vabaduse piirid? kes seab neid piire ja kes mind juhib? mida saan ma muuta ja kuidas mässu tõsta? kuidas ma saaksin maailma paremaks paigaks teha? mida ma pean tegema, et ma ei läheks oma vanemate jälgedes?). Kuna noorukid on nende küsimuste kütkeis, ei saa inimene, kes nendega koos töötab, kes üritab säilitada ja välja tuua nende siirust ja loomingulise väljenduse jõudu, eelnevalt kuraatori kontseptsiooni näol panna paika näituse piire. Kontseptsioon peab tulema noortest endist. Seetõttu ei saa see olla ühtselt määratletud – iga töö peab rääkima enda eest.

Jus Zidar. Youth Suicide

Sellest lähtuvalt käsitlesin näitust kui avatud stuudiot, kui laboratooriumi, mis esitleb erinevaid lähenemisi kunstile. Noorte kunst on ja peab olema haaratud; las ta tegeleb väga intiimsete või avalike teemadega. Noorukid näevad kunstis ühelt poolt demokraatia ja võrdsuse ruumi, kõikjaloleva kapitalistliku ja globalismi, meedia üleküllastuse ja manipulatsiooni vastu võitlemise ruumi, ja teisalt kohta, kus deklareerida väga intiimseid isiklikke teemasid.

Nina Ostan

Eksperimenta! Sloveenia ekspositsiooni kuraator ja kaasmentor