Logi sisse | Registreeru     EST | ENG

Türgi ekspositsioon

Arda Koray. Meie tegelik identiteet

Türgi Eksperimenta! tööde ettevalmistamine algas 2010. aasta juunikuus. Rahvusliku ekspositsiooni kontseptsiooni töötas välja kunstikool D-Atelier, kes kuulutas välja üleriigilise konkursi. Infotundides tutvustasime noortele Eksperimenta! kontseptsiooni, Euroopa kultuuripealinna tegevusi ja filosoofiat, konkursi tingimusi ja ootusi ning Türgi ja Eesti kultuuri- ja kunstivahetuse tähtsust.

Kaasasime projekti noori, kelles avaldus potentsiaal kunstimaailma mõjutada. Interneti vahendusel toimusid noorte mõttevahetused ning kaasates oma sõpru ja eakaaslasi, genereerisid noored kunstnikud etteantud teemal üheskoos ideid ja näidistöid. Eesmärk oli saavutada võimalikult suur sünergia ja samal ajal pakkuda noortele võimalust mõista ja püstitada küsimusi kaasaegse kunsti kohta.

Eelvoorude lõpuks valiti Eksperimenta! Türgi ekspositsiooni välja 16 autori tööd, kelle omavahelisest koostööst arenes välja kaks grupitööd.

Merve Aydin. Suurus

Esimeses grupis leiab näituse teema “ruum” käsitlemist videotööna, teises rühmas oli lähtepunktiks Eesti ja idamaade mütoloogiate sarnasused.

Oma kavandites seadsid autorid küsimärgi alla ruumieksistentsi – aeg, ruum ja meie paiknemine selles; kuidas keskkond mõjutab meie mõtlemist; meie tegutsemise piirid üha väiksemaks muutuvas maailmas… Noortele pakkusid huvi nähtavad ja nähtamatud ruumid. Paljudes töödes ühendati matemaatilised, füüsikalised ja filosoofilised teooriad kunstiliste väärtustega ning küsiti, kas ruum üleüldse eksisteerib. Teema avamisest ja töödest peegeldusid autorite endi elukeskkonna mõjutused.

Loodame, et need tööd on lähtepunktiks noortele, seismaks tänases tarbijaühiskonnas maailma kultuuriliste väärtuste eest, niisamuti nagu nad hoiavad ja väärtustavad oma kultuuri.

Kaan Ozata. Roosa pissuaar


Alp Gani Oral

Eksperimenta! Türgi ekspositsiooni kuraator